TITLE

DESCRIPTION

 

השנה להקת התיאטרון מעלה הצגה מקורית שנוצרה בתהליך מתמשך אותו התחלנו בתחילת השנה ונסיים ב23/5 כשנציג את ההצגה ב"תאטרון הסמטה" ביפו. קראנו להצגה "עולמופלא"

ההצגות יתקיימו בתאריך 23.5 בשעות 15:00, 17:00 ו19:00