שקספיר

השיעור מיועד לתלמידים אשר מעוניינים לפתוח צוהר ליצירתו של וויליאם שייקספיר. נמשיך גם בשנה זו )שנה רביעית של השיעור( במסע אל תוך יצירתו של וויליאם שייקספיר. השנה נתמקד בטרגדיות ובמחזות ההיסטוריים.