שפת הסימנים

נלמד על התרבות העשירה של חירשים ושומעים שאיבדו את שמיעתם.