ספרדית

מתחילים ומתקדמים

שיעור מתחילים – לימוד ספרדית דרך משחקים, שירים ועוד. נלמד איך להציג את עצמנו, מספרים, צבעים, אוצר מילים רחב ובלי לשים לב נתחיל לדבר ספרדית.
שיעור מתקדמים – לימוד ספרדית בצורה חוויתית. נלמד אוצר מילים רחב, פעלים ועל תרבות של מדינות דוברי ספרדית.