מרכז מספרים וצורות

שיעורי חשבון

השנה נמשיך בדרך לימודי הליבה בקשת בענן בעזרת מרכזים: במקום שיעורי חשבון לפי רמות, יהיו מרכזים רב-גילאים ובהם תתאפשר עבודה בקבוצות קטנות לפי רמות וגם למידה אישית וקבוצתית עצמאית.

 

במרכז – נלמד על עולם המספרים והצורות, נכיר פעולות חשבוניות ומשמעותן, נבדוק היכן אנחנו פוגשים חשבון בחיי היום יום שלנו, נתרגל מיומנויות חשבוניות ונתקדם בלימודי החשבון כל אחד ואחת בקצב שלו/ה. נתמקד בהבנה חשבונים ולוגית ופחות בעבודה פרוצדורלית.

 

ילדים המעוניינים לרכוש מיומנויות חשבון בוחרים:
ילדי א' – שעתיים שבועיות של מרכז ובנוסף שיעור "מספרים וצורות" (3 שעות שבועיות).
ילדי ב' וג' – שעתיים שבועיות של מרכז ושיעור של מספרים וצורות, המכוון לתלמידי ב'-ג' (3 שעות שבועיות)