מנהיגות

קבוצת המנהיגות של שכבת ד-ה-ו תיפגש פעם בשבוע על מנת לתכנן פעילויות שכבתיות, לדון בנושאים שמעסיקים את השכבה ולהשפיע. מכל קבוצת חונכות יבחר או תבחר בבחירות דמוקרטיות נציג/ה אחת לקבוצת המנהיגות + ממלא/ת מקום אחת. על הנציגים להיות מחויבים לפעילות למען הנהגת השכבה ולהיות מסוגלים/ות לייצג את הקבוצה שלהם/ן בפגישות. הקבוצה תתחיל להיפגש לאחר חופשת סוכות.