מבוא למדעי החיים - ביולוגיה

השיעור יעסוק בתופעות, במבנים ובתהליכים ביצורים חיים ובהם; חיידקים, צמחים, בעלי–חיים ואדם. כל זאת ילמד, בהלימה עם תוכנית הלימודים ב מדע וטכנולוגיה של משרד החינוך. שיעור זה יעניק בסיס ידע בנושא ויהווה דרישת קדם לכל שיעורי המדעים, המתקדמים בביולוגיה.