מדעים

לתלמידי ו' - ט'

בשיעור נטעם מעולם הכימיה והפיזיקה. נלמד מה זה בכלל חומר ואנרגיה ואת המושגים, התופעות וחוקים בהקשרם. כל זאת ילמד, בהלימה עם תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של משרד החינוך. שיעור זה יעניק בסיס ידע בנושא ויהווה דרישת קדם לכל שיעורי המדעים המתקדמים בפיזיקה וכימיה.