לגו רובוטיקה

נתכנן ונבנה רובוטים ודגמים טכניים מלגו, נתכנת את הרובוטים לפתור בעיות שונות.