היו היו פעם תפוח עץ ואייזיק ניוטון אחד...

האגדה מספרת שיום אחד בשנת 1666 אייזיק ישב מתחת לעץ תפוחים, כאשר לפתע תפוח ניתק מן העץ ונפל על ראשו של אייזיק. נפילת התפוח עוררה אצלו שאלה מהותית ביותר, הכיצד ייתכן שתפוח קטן שמתנתק מהעץ נופל ארצה ואילו הירח שהוא גוף ענק אינו נופל עלינו? בשיעור נכיר את סר אייזיק ניוטון, נלמד את 3 חוקי התנועה שפיתח על תנועת גופים ותלותם בכוחות ואת חוק עקרון הכבידה העולמי. בהמשך, נבחן האם התאוריה המדעית שפיתח ניוטון, תקפה בכל מקום ובין כל שני גופים.