דרך התנ"ך

לתלמידי ז' - יב'

דרך קריאה בטקסט המקראי נלמד להכיר את התרבויות של המזרח הקדום. נכיר טקסטים עתיקים מתקופות שונות בהיסטוריה, נפרש אותם יחד ונגלה מה הם אומרים לכל אחד. נלמד במעגל שיח ונרחיב את המחשבה נשתמש בכלים של לימודי תרבות, פילוסופיה, גיאוגרפיה, היסטוריה ותולדות האמנות.