קשת בענן

קשת בענן זה חטיבת כיתות א' ב 'ג'
יש להם מרחב גדול שבו יש כיתות, ספריה, מרכז אומנות, מרכז משחקים ומטבח.
ובנוסף לחונכים יש עוזרים, בן/בת שרות העוזרים להם במפגשי בוקר/סוף יום ובצהרון.
במרחב של קשת בענן יש איסור על הוצאת טלפונים.
כל יום שישי עושים בקשת בענן חלות ובסוף היום כל קשת בענן מתכנסים לקבלת שבת.