חטיבת ביניים (וזח)

חטיבת הביניים של בית ספר קהילה

חטיבת ביניים (וזח)

וזח היא שכבת הגיל המקבילה בבית הספר לחטיבת ביניים. מעין שכבת אמצע, כבר לא בית ספר יסודי ועדיין לא תיכון. ככאלה יש לנו כבר יותר זכויות וחובות (למשל להצטרף למספר וועדות שלפני כן היו חסומות בפנינו וגם טיול שנתי של יומיים), אבל אנחנו עדיין יכולים להיות גם ילדים. מעין תקופת ביניים כזאת שמאפשרת לנו להתרגל להיות גדולים.
יש לנו מועדון משל עצמנו בו אנחנו יכולים להיות בהפסקות ובשיעורים החופשיים. לשחק, לפטפט ולנוח.
לכיתות ז' ח' יש שיעור הזדמנויות, שהוא תחילת נושא ההתמקצעות בבית הספר. בתחילת השנה אנחנו בוחרים נושאים משותפים (השנה בחרנו תיאטרון ובישול) שאותם אנחנו חוקרים ביחד לאורך השנה, כולל יציאות מבית הספר.
שיעור שעוזר לנו לעבור את התקופה הזאת הוא שיעור התבגרות, שבו אנחנו מתחלקים לקבוצות קטנות ומדברים על נושאים שונים.