הוועדות בבית ספר קהילה

 

בית ספר דמוקרטי מתנהל באמצעות הוועדות השונות שלו. הוועדות הן חלק חשוב מהרשות המבצעת של בית הספר והן פועלות לפי החוקים הנקבעים במליאת בית הספר. תפקידן לסייע בניהול השוטף של בית הספר, להחליט החלטות ניהוליות שונות ולהציע הצעות חוק למליאת בית הספר. בוועדות השונות משתתפים נציגים נבחרים של צוות בית הספר, תלמידים והורים. בית הספר מעודד השתתפות תלמידים בוועדות השונות כחלק מהעשייה החינוכית ומהפעילות הדמוקרטית. התלמידים וההורים המשתתפים בוועדות נבחרים בתחילת שנת הלימודים על ידי חבריהם.

 

ועדת מליאה
קביעת מליאות, פרסום מועדי המליאות והצעות החוק, ניהול מליאות, פרסום פרוטוקולים ועדכון חוקים.

 

ועדת ביקורת
ריכוז תלונות, בדיקת התנהלות ועדות אחרות, בדיקת קיום סעיפי החוקה, קיום החלטות ועדות והגשת דו"ח ביקורת.

 

ועדת דין ודברים
ארגון "בית המשפט" של בית הספר, פתרון סכסוכים, גישור, וניהול תביעות ומשפטים.

 

ועדת תקציב
מעקב אחרי ביצוע תקין של תקציב בית הספר, גיבוש הצעות תקציב שנתיות והעלאתן להצבעה במליאה.

 

ועדת מורים
קבלה ופיטורים של מורים ואנשי צוות, פתיחת מכרז לתפקידים שונים בבית הספר, טיפול בתלונות על אנשי צוות.

 

ועדת אירועים
תכנון וביצוע אירועי בית הספר, חגים, אירועי סיום וכדומה.

 

ועדת טיולים
תכנון והפקת טיולים לחטיבות השונות.

 

ועדת שיווק
ניהול שיווק פנימי וחיצוני, קיום ימים פתוחים הפקה של הימים ביחד עם הילדים.

 

ועדת אתר
אחראית על ניהול אתר בית הספר ושאר מערכות המדיה.

 

ועדת תרומות
גיוס תרומות לפרויקטים, טיפול וגיוס תרומות של חפצים וציוד, העברת תרומות מבית הספר לנזקקים.

 

ועדת תכנון
טיפול בנושאים אסטרטגיים שאינם חלק מהניהול היומיומי, תכנון לטווח ארוך.

 

ועדת אתיקה
עיסוק בבעיות אתיות, בניית עקרונות האתיקה של הקהילה, בניית הצעות חוק ונהלי אתיקה לאישור הקהילה.